Crwydrau'r Cambrian


cambrian trailways welsh map Cambrian Trailway 8:Y Drenewydd-Y Trallwng Cambrian Trailway 3:Caersws-Y Drenewydd Cambrian Trailway 1:Borth-Aberystwyth Cambrian Trailway 7:Aberdyfi-Tywyn Cambrian Trailway 2:Llwyngwwril-Abermaw Cambrian Trailway 6:Llanaber-Abermaw Cambrian Trailway 5:Dyffryn-Talybont Cambrian Trailway 4:Criccieth-Porthmadog

Cyfres o daflenni yw Crwydrau'r Cambrian sy'n hyrwyddo llwybrau hunan dywysedig linellol rhwng gorsafoedd rheilffyrdd ar rhwydwaith y Cambrian. Wedi eu datblygu i hyrwyddo llwybrau yng Nghanolbarth Cymru sy'n hawdd eu cyrraedd heb gar, maent wir yn manteisio i'r eithaf ar y golygfeydd arbennig a bywyd gwyllt amrywiol sydd gan y rhan yma o'r byd i'w gynnig.

Mae yna deuddeg yn y gyfres. Llwythwch i lawr fel PDFs yma:

 1. Cambrian Trailway 1: Borth-AberystwythBorth-Aberystwyth [768kB]


 2. Cambrian Trailway 2: Llwyngwwril-AbermawLlwyngwril-Abermaw [736kB]


 3. Cambrian Trailway 3: Caersws-Y DrenewyddCaersws-Y Drenewydd [1.5MB]


 4. Cambrian Trailway 4: Criccieth-PorthmadogCriccieth-Porthmadog [1.6MB]


 5. Cambrian Trailway 5: Dyffryn-TalybontClawr Dyffryn-Talybont [146kB] a map [172kB]


 6. Cambrian Trailway 6: Llanaber-AbermawClawr Llanaber-Abermaw [736kB] a map [172kB]


 7. Cambrian Trailway 7: Aberdyfi-TywynClawr Aberdyfi-Tywyn [1.5MB] a map [172kB]


 8. Cambrian Trailway 8: Y Drenewydd-Y TrallwngClawr Y Drenewydd-Y Trallwng [1.6MB] a map [172kB]


 9. Cambrian Trailway 9: Tonfanau-Tywyn Clawr Tonfanau-Tywyn [168kB] a map [270kB]


 10. Cambrian Trailway 10: Llanbedr-HarlechClawr Llanbedr-Harlech [197kB] a map [168kB]


 11. Cambrian Trailway 11: Blaenplwyf - AberystwythBlaenplwyf - Aberystwyth [1.3MB]


 12. Cambrian Trailway 12: Dolgellau - AbermawDolgellau - Abermaw [1.3MB]


Cambrian Railways Seaside StrollsCrwydrau Ger Y Lli

Anghofiwch eich gofidion drwy gerdded rhai o draethau gorau’r DU heb orfod defnyddio’r car!

Pam ddim ceisio’r pump Crwydr Ger y Lli gwych yma rhwng gorsafoedd ar Rheilffordd Arfordir y Cambrian? [pdf 1.1MB] - click on the image on the right or here to download the front of the leaflet [pdf 1.8MB].

 1. Aberdyfi - Tywyn
 2. Llanaber - Talybont
 3. Abererch - Pwllheli
Cambrian Railways Aberdyfi - Tywyn Seaside Stroll Cambrian Railways Llanaber - Talybont Seaside Stroll Cambrian Railways Abererch - Pwllheli Seaside Stroll


Gairda

"Rwy'n croesawu'n wresog mentrau fel hyn sydd nid yn unig yn hyrwyddo gwasanaethau cludiant cyhoeddus lleol ond hefyd yr atyniad Cymru Wledig ar y cyfan. Mae 'Gwyliwr' newydd lein Arfordir y Cambrian yn cyfrannu at wella dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o olygfeydd arfordirol a mynyddig gwych ein gwlad.
"Mae'r fenter newydd yn esiampl o sut mae Partneriaeth Rheilffyrdd y Cambrian yn gwireddu prosiectau sydd yn cefnogi'r economi letach mewn ardal ble mae twristiaeth yn ddiwydiant mor bwysig."

Ieuan Wyn Jones AC, Dirprwy Brif Weinidog Cymru a'r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
Ieuan Wyn Jones AC,
Dirprwy Brif Weinidog Cymru a'r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth

*

Cysylltwch â ni:
Swyddog Datblygu Rheilffyrdd
Partneriaeth Rheilffyrdd y Cambrian
d/o Trenau Arriva Cymru
Stryd Doll
Machynlleth
Powys SY20 8BL
F. 01654 700120
Ebostiwch â ni