Ffilmiau Gwylio'r Cambrian

Dwy ffilm hyrwyddo byr y naill â chyfeiliant cerddorol gwreiddiol sy'n dangos y gorau o'r golygfeydd y gellir ei gweld o ffenestr y trên ar rwydwaith rheilffordd y Cambrian - yn ddigon i annog unrhywun i geisio'r siwrneau go iawn!


Films produced by Dimension studios.Gairda

"Rwy'n croesawu'n wresog mentrau fel hyn sydd nid yn unig yn hyrwyddo gwasanaethau cludiant cyhoeddus lleol ond hefyd yr atyniad Cymru Wledig ar y cyfan. Mae ‘Gwyliwr' newydd lein Arfordir y Cambrian yn cyfrannu at wella dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o olygfeydd arfordirol a mynyddig gwych ein gwlad.
"Mae'r fenter newydd yn esiampl o sut mae Partneriaeth Rheilffyrdd y Cambrian yn gwireddu prosiectau sydd yn cefnogi'r economi letach mewn ardal ble mae twristiaeth yn ddiwydiant mor bwysig."

Ieuan Wyn Jones AC, Dirprwy Brif Weinidog Cymru a'r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
Ieuan Wyn Jones AC,
Dirprwy Brif Weinidog Cymru a'r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth

*

Cysylltwch â ni:
Swyddog Datblygu Rheilffyrdd
Partneriaeth Rheilffyrdd y Cambrian
d/o Trenau Arriva Cymru
Stryd Doll
Machynlleth
Powys SY20 8BL
F. 01654 700120
Ebostiwch â ni