The cover of the Cambrian Coast Gazer

The cover of the Cambrian Country Gazer

The Cambrian Safari Gazer cover.
Gwylwyr y Cambrian - Eich Tywyswyr i Gledrau'r Cambrian

Mae taflenni Gwyliwr Glannau a Gwyliwr Gwlad y Cambrian yn dangos i deithwyr pethau o ddiddordeb tra'n teithio heibio iddynt ar Gledrau'r Cambrian.

Bwriedir iddynt gyfoethogi'r mwynhad o deithio ar rai o linellau a'r golygfeydd mwyaf godidog unrhywle yn y DU. Byddant o ddiddordeb i bobl lleol yn ogystal â ymwelwyr.

Medrwch ei lawrllwytho yma fel PDFs:

  • Gwyliwr Glannau Y Cambrian – rhwng Aberystwyth drwy Fachynlleth i Bwllheli: the tu fewn a tu allan y cyhoeddiad [3.5MB]
  • Gwyliwr Gwlad Y Cambrian – rhwng Yr Amwythig ac Aberystwyth: tu fewn a tu allan y cyhoeddiad [3.5MB]
  • Gwyliwr Ffenest Saffari'r Cambrian - tu fewn [3.5MB] a tu allan [5.2MB] y cyhoeddiad.The Cambrian Safari Gazer cover.Yn ogystal bydd y Gwylwyr ar gael am ddim o orsafoedd rheilffordd lle bo staff, Canolfannau Croeso ac allfannau eraill ar hyd rhwydwaith y Cambrian.Gairda

"Rwy'n croesawu'n wresog mentrau fel hyn sydd nid yn unig yn hyrwyddo gwasanaethau cludiant cyhoeddus lleol ond hefyd yr atyniad Cymru Wledig ar y cyfan. Mae ‘Gwyliwr' newydd lein Arfordir y Cambrian yn cyfrannu at wella dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o olygfeydd arfordirol a mynyddig gwych ein gwlad.
"Mae'r fenter newydd yn esiampl o sut mae Partneriaeth Rheilffyrdd y Cambrian yn gwireddu prosiectau sydd yn cefnogi'r economi letach mewn ardal ble mae twristiaeth yn ddiwydiant mor bwysig."

Ieuan Wyn Jones AC, Dirprwy Brif Weinidog Cymru a'r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
Ieuan Wyn Jones AC,
Dirprwy Brif Weinidog Cymru a'r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth

*

Cysylltwch â ni:
Swyddog Datblygu Rheilffyrdd
Partneriaeth Rheilffyrdd y Cambrian
d/o Trenau Arriva Cymru
Stryd Doll
Machynlleth
Powys SY20 8BL
F. 01654 700120
Ebostiwch â ni