Traveline Wales 0871 200 22 33

Cysylltiadau Rheilffordd a Bws

I gael gwybodaeth bellach am y cysylltiadau Rheilffordd a Bws, a help i gynllunio eich taith, ymwelwch â gwefan Traveline Cymru.Gairda

"Mae ein perthynas gyda'r Bartneriaeth wedi datblygu mentrau newydd i hyrwyddo nid yn unig gwasanaethau trên ond cludiant cyhoeddus yn gyffredinol i'n myfyrwyr a staff. Mae hyn wedi helpu lleihau problemau parcio a thagfeydd traffig ar ein campysau ac yn y dref a sydd hefyd yn cefnogi'r rhwydwaith cludiant cyhoeddus lleol tra'n lleihau ôl troed carbon y Brifysgol."
Nigel Owen, Aberystwyth
Nigel Owen,
Pennaeth Rheoli Ystadau, Prifysgol Aberystwyth

*

Cysylltwch â ni:
Swyddog Datblygu Rheilffyrdd
Partneriaeth Rheilffyrdd y Cambrian
d/o Trenau Arriva Cymru
Stryd Doll
Machynlleth
Powys SY20 8BL
F. 01654 700120
Ebostiwch â ni