Crwydrau’r Cambrian: teithiau cerdded hunan-dywysedig rhwng gorsafoedd ar rwydwaith y Cambrian.

The Cambrian Trailways: self-guided walks between stations on the Cambrian network.

Go on...
Get on the right track...

The Cambrian Lines - the Shrewsbury to Aberystwyth 'Main Line' and the Machynlleth to Pwllheli 'Coast Line' - open up Mid-Wales to the rest of the world & visitors.

Dewch ymlaen... Ewch ar y trac cywir...

Mae Leiniau'r Cambrian - y 'Brif Lein' o Amwythig i Aberystwyth a 'Lein yr Arfordir' rhwng Machynlleth a Pwllheli - yn agor Canolbarth Cymru i weddill y byd a thwristiaeth.