Dolenni

Llefydd i aros

 • Visit Mid-Wales
 • Teithio

  Pethau i'w gwneud

  Rheilffyrdd bach arbennig canolbarth Cymru  Gairda

  "Mae'r rheilffordd wedi ac yn parhau i chwarae rhan blaenllaw ym mywyd pob dydd Machynlleth. Mae'r Bartneriaeth yn gwneud gwaith arbennig yn hyrwyddo'r ardal yn gyffredinol ac yn cefnogi achosion da megis Apêl Tŵr Cloc Machynlleth."
  Cllr. Glenda Jenkins, Machynlleth
  Cyng. Glenda Jenkins,
  Cadeirydd, Apêl Tŵr Cloc Machynlleth

  *

  Cysylltwch â ni:
  Swyddog Datblygu Rheilffyrdd
  Partneriaeth Rheilffyrdd y Cambrian
  d/o Trenau Arriva Cymru
  Stryd Doll
  Machynlleth
  Powys SY20 8BL
  F. 01654 700120
  Ebostiwch â ni