Map

map ar Leiniau'r Cambrian Cymru


Gairda

"Mae dull arloesol eleni o hyrwyddo Gŵyl Gregynog a Rheilffyrdd y Cambrian gyda'i gilydd wedi gweithio'n dda iawn ac rydym yn gobeithio datblygu'r berthynas yma yn y dyfodol."
Dr. Rhian Davies, Artistic Director, Gŵyl Gregynog Festival
Dr. Rhian Davies,
Cyfarwyddwraig Artistig, Gŵyl Gregynog Festival

*

Cysylltwch â ni:
Swyddog Datblygu Rheilffyrdd
Partneriaeth Rheilffyrdd y Cambrian
d/o Trenau Arriva Cymru
Stryd Doll
Machynlleth
Powys SY20 8BL
F. 01654 700120
Ebostiwch â ni