Partneriaeth Rheilffyrdd y Cambria

Mae Partneriaeth Rheilffyrdd y Cambrian yn bartneriaeth o'r partneriaid cyllido dilynol:

Mae'r partneriaethau hyn yn gweithio i nodi a gwireddu gwelliannau i wasanaethau ac isadeiledd Llinellau'r Cambrian ac yn cynnal gwaith marchnata er mwyn datblygu'r farchnad cwsmeriaid presennol ac arfaethedig.

Gallwch gysylltu â'r Bartneriaeth drwy ei Swyddog Datblygu Rheilffordd yn y cyfeiriad ar y chwith.Gairda

"Mae gweithio gyda'r Bartneriaeth i hyrwyddo'r Wyl Gwrw a'r rheilffordd wedi gweithio'n dda iawn er budd y ddau."
Jane Craig, Llanbedr
Jane Craig,
Ysgrifenyddes, Gŵyl Gwrw Llanbedr

*

Cysylltwch â ni:
Swyddog Datblygu Rheilffyrdd
Partneriaeth Rheilffyrdd y Cambrian
d/o Trenau Arriva Cymru
Stryd Doll
Machynlleth
Powys SY20 8BL
F. 01654 700120
Ebostiwch â ni