Hyrwyddiadau & Cardiau Rheilffordd

Click to download the Cambrian ALEways leaflet Cynigion arbennig!

Teithio ar y trenau i dafarndai

•  Llyfryn Cledrau'r Cambrian Am Y Cwrw Gorau [0.5MB]
•  Map Cledrau'r Cambrian Am Y Cwrw Gorau (A3) [1.3MB]
•  Datganiad i'r wasg

Click to download the Cambrian ALEways map (A3)

Teithio ar y trenau i clybiau golff

Click to download the Cambrian Railways...Winning Way to the Fairways map   Click to download the Cambrian Railways...Winning Way to the Fairway brochure
•  Golffio Gwych ar Gledrau'r Cambrian PDF [1MB]
•  Map Golffio Gwych ar Gledrau'r Cambrian PDF [1.4MB]
•  Datganiad i'r wasg

Mae yna sawl ffordd o wneud eich siwrneiau'n rhatach. Dewiswch o'r canlynol i weld pa un sydd yn eich siwtio chi orau!


Cynnigir tocynnau gostyngedig ar rai o'r uchod i blant a deilwyr Cardiau Rheilffyrdd Pobl Hyn / Ifanc ac Anabl. Cysyllter â 08456 040500 am ragor o wybodaeth a phrisiau.Gairda

"Mae'r Bartneriaeth yn gwneud gymaint i hyrwyddo'r ardal yn ogystal â'r rheilffordd – mae'r siwrne ar y trên yn gynyddol cael ei weld fel atyniad twristiaeth yn ei hun."
Mairwen Owen, Barmouth
Mairwen Owen,
Goruchwilwraig, Canolfan Groeso Abermaw, Gwasanaeth Economi ac Adfywio, Cyngor Gwynedd

*

Cysylltwch â ni:
Swyddog Datblygu Rheilffyrdd
Partneriaeth Rheilffyrdd y Cambrian
d/o Trenau Arriva Cymru
Stryd Doll
Machynlleth
Powys SY20 8BL
F. 01654 700120
Ebostiwch â ni