Leiniau'r Cambrian

Mae Rheilffyrdd y Cambrian, sy'n cynnwys y 'Brif Lein' o Amwythig i Aberystwyth a 'Lein yr Arfordir' rhwng Machynlleth a Pwllheli wedi helpu i agor Canolbarth Cymru i weddill y byd a thwristiaeth ers oes Victoria.

Am ddefnyddio'r trenau -


Mae Prif Lein y Cambrian yn teithio drwy rai o'r golygfeydd mwyaf amrywiol a hardd yn y wlad ac mae Llinell Arfordir y Cambrian yn rhoi un o'r teithiau rheilffordd arfordir mwyaf bendigedig unrhyw le ym Mhrydain.

Mae Bae Ceredigion yn cynnig rhai o gyrchfannau twristiaeth arfordirol mwyaf gwyrdd Prydain ac mae Rheilffyrdd y Cambrian yn ffordd ddelfrydol o ymweld a mwynhau'r 'Bae'. Beth Shoppingfedrai fod yn well na marchogaeth, seiclo neu gerdded ym Mynyddoedd y Cambrian, Parc Cenedlaethol Eryri neu Ardal Harddwch Neilltuol Pen Llŷn. Mae'n rhwydd eu cyrraedd i gyd ar y trên.

WP'un ai ydych yn cynllunio penwythnos gweithgaredd, wythnos hamddenol ar yr arfordir neu ddiwrnod llawn hwyl i'r teulu - mae'r cyfan ar gael yn y rhan fendigedig hon o Gymru - ac nid oes unrhyw ffordd well o'u mwynhau nag ar y trên, felly ... ewch amdani, ewch ar y trac cywir ... Rheilffyrdd y Cambrian.Gairda

"Mae cael cyswllt lleol wedi bod yn bwysig iawn i ddatblygu mentrau marchnata ar y cyd ac er mwyn gwneud trefniadau am weithgareddau hyrwyddo."
Clare Thompson, Centre for Alternative Technology
Clare Thompson,
Rheolwr Marchnata y Ganolfan Ymweld, Y Ganolfan Dechnoleg Amgen

*

Cysylltwch â ni:
Swyddog Datblygu Rheilffyrdd
Partneriaeth Rheilffyrdd y Cambrian
d/o Trenau Arriva Cymru
Stryd Doll
Machynlleth
Powys SY20 8BL
F. 01654 700120
Ebostiwch â ni