Traveline Wales 0871 200 22 33

Casglwch yr amserlen maint cerdyn credit defnyddiol yma mewn unrhyw orsaf lle fo staff neu mewn Canolfannau Croeso:

Casglwch yr amserlen maint cerdyn credit defnyddiol yma mewn unrhyw orsaf lle fo staff neu mewn Canolfannau Croeso

Amserau Trenau a Thocynnau

Ni fedrai fod yn haws dod o hyd i amserau trenau a phrynu tocynnau - y cyfan sy'n rhaid ei wneud yw ymweld â gwefan Trenau Arriva Cymru.

Traveline Cymru o'n sydd eich siop un-cam ar gyfer amserlenni a cynlluniau teithio, ar draws Cymru, ar bws, coets a trên. Ffon 0871 200 22 33. Ei gwefan safle darparu:

  • Rhybuddion teithio - wybodaeth am amhariadau, newidiadau hwyr
  • Amserlenni ar gyfer pob gwasanaeth bws yng Nghymru
  • Cynllunydd taith gynhwysfawr - yn cynnig pob siwrne bws/ trên bosib
  • Gwasanaeth i ddarganfod eich arosfa bws er mwyn defnyddio gwasanaeth Traveline.txt i dderbyn amseroedd bws drwy neges destun
  • Crynodeb o wasanaethau bws a thrên i Gyrchfannau poblogaidd ar draws Cymru
  • Gwybodaeth ar docynnau poblogaidd i helpu gydag eich trefniadau
  • Gwybodaeth ar gyfer teithio gydag anabledd ac am deithio gyda beic
  • Gwybodaeth am rwydwaith newydd y TrawsCambria
  • Cysylltiadau defnyddiol i weithredwyr, awdurdodau lleol ayyb
  • Gwybodaeth am rhai gwasanaethau parcio a theithio / gwellheuith

Gwybodaeth rheilffordd yn unig ar gael ar 0845 60 40 50.Gairda

"Yw wir mae'r PRC wedi cynyddu gwerth y broses penderfynu ac yn sgil hynny yn helpu cyflwyno'r achos i Lywodraeth Cynulliad Cymru i wella gwasanaethau cyfredol. Mae PRC y Cambrian wedi chwarae rhan bwysig yng ngweithdai rhanddalwyr i werthuso gwariant capital i wella isadeilwedd ar y Cambrian a fydd yn gweld budd mewn perfformiad a gwelliannau eraill fel canlyniad i fuddsoddiad gan Lywodraeth y Cynulliad a Network Rail."
Neil Buxton, Association of Community Rail Partnerships
Neil Buxton,
Rheolwr Cyffredinol, Cymdeithas Partneriaethau Rheilffyrdd Cymunedol

*

Cysylltwch â ni:
Swyddog Datblygu Rheilffyrdd
Partneriaeth Rheilffyrdd y Cambrian
d/o Trenau Arriva Cymru
Stryd Doll
Machynlleth
Powys SY20 8BL
F. 01654 700120
Ebostiwch â ni